OBCHODNÍ PODMÍNKY

Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen “reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s těmito obchodními podmínkami. Záležitosti jimi neupravené se řídí právním řádem České republiky. Prodávající seznámí kupujícího s těmito podmínkami vhodným způsobem a na žádost kupujícího mu je předá v textové podobě. Tyto podmínky jsou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění ke dni 25. 5. 2018.

1. PROVOZOVATEL (zde rovněž dodavatel, prodávající)

Petr Smetanová
Muškátová 896/4
637 00 Brno - Jundrov

IČ: 62092375
DIČ: CZ7456284682

Tel.: 420 725 811 000
E-mail: info@cotton-shop.cz

Firma podniká podle Živnostenského listu číslo 1385154 vydaného Úřadem městské části Malinovského nám. 3 Brno 601 67 dne 1.11.2004.
 Registrační číslo u Úřadu pro ochranu osobních údajů: 370200.

Provozovatel prodává zákazníkům textilní výrobky a keramiku.

2. ZÁKAZNÍK (zde rovněž kupující)

Je osoba, která vstupuje do obchodního vztahu s provozovatelem tím, že závazně objedná zboží nabízené v elektronickém obchodě.

Při objednání nebo registraci ve svém zájmu uvede přesné a pravdivé údaje.

3. NABÍDKA A OBJEDNÁVKA

Nabídka zboží zveřejněná v internetovém obchodě je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Nabídka je odvolatelná, zejména z důvodů vyčerpání zásob. Přijetí návrhu (dále také „objednávka“) je učiněno kupujícím ve formě interaktivního vyplnění objednávkového formuláře na příslušných webových stránkách, kde kupující udává zejména identifikační údaje kupujícího, druh zboží, zvolené dostupné balení, počet balení, místo určení, kupní cenu zboží a souhlas s Obchodními podmínkami. Objednávka je závazná odesláním akceptace nabídky prostřednictvím webových stránek na adrese http://www.cotton-shop.cz. Kupující je prodávajícím o přijetí objednávky informován elektronickou poštou, telefonicky či písemně.

V případě, že objednané zboží v požadovaném objemu prodávající nemá na skladě, bude o této skutečnosti kupující vyrozuměn. Pokud nedojde k dohodě o dodání alternativního zboží, je prodávající oprávněn nabídku zboží odvolat.

Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (u objednávek nad 10.000 Kč) oprávněn žádat kupujícího o potvrzení objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky, e-mailem či písemně. Nepotvrdí-li v takovém případě kupující objednávku požadovaným způsobem ve stanoveném termínu, považuje se objednávka za neplatnou a kupní smlouva za neúčinnou.

Objednávka obsahuje zboží, které si zákazník vybral z katalogu za účelem koupě. Dále objednávka obsahuje informace o zboží a jeho parametrech (velikost, barva), cenu za zboží. Součástí objednávky je v závislosti na vybraném způsobu úhrady a doručení také cena za platební styk a doručení.

Všechny objednávky jsou považovány za závazné. Před dokončením objednávky je zákazník vyzván, aby potvrdil, že se seznámil s pravidly obchodu a že s nimi souhlasí. To znamená, že se seznámil s obchodními podmínkami, možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a ustanovením o ochraně osobních údajů.

Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou zákazníkovi, kde má zákazník možnost zkontrolovat správnost vyplněných údajů a pokud v objednávce z nějakého důvodu nalezne chybu, neprodleně nás kontaktuje.

Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka kontaktovat pro ověření objednávky, např. pokud se jedná o vyšší hodnotu objednávky nebo shledá-li v objednávce nějaké nepřesné či chybějící údaje.

Zákazník je při platbě předem informován e-mailovou zprávou o přijaté platbě. Zákazník je informován e-mailovou zprávou o expedici zboží.

4. PLATBY

 • Bankovní převod - převod na bankovní účet: 2301811535 / 2010 (pro Kč) a SK32 8330 0000 0022 0181 1538 (pro EUR). Variabilní symbol je shodný s číslem (ID) Vaší objednávky.
 • Dobírka - zboží zaplatíte dopravci při převzetí.
 • Hotově - zaplatíte při převzetí zboží.
 • Platební kartou online - zaplatíte po dokončení objednávky prostřednictvím platební brány GoPay

Výhrada vlastnického práva: Zboží je až do úplného zaplacení kupní ceny majetkem prodávajícího.

Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu a náklady na odeslání, a to buď platbou předem bankovním převodem na účet prodávajícího, nebo platbou při převzetí předmětu prodeje (na dobírku), případně v hotovosti při osobním odběru v provozovně prodávajícího pod adresou prodávajícího. Kupující si volí způsob placení kupní ceny při uzavírání kupní smlouvy. Prodávající si však vyhrazuje právo požadovat zaplacení kupní ceny předem, i když je ve smlouvě dohodnuta platba při převzetí předmětu prodeje, zejména v případě, že předmět prodeje tvoří větší množství zboží.

Nebo u zákazníků, kteří opakovaně nepřevzali objednané zboží. Náklady na odeslání jsou splatné spolu s kupní cenou a stejným způsobem. Kupující obdrží daňový doklad s vyúčtováním kupní ceny a nákladů na odeslání spolu s předmětem prodeje.

V případě, že kupujícím je placena kupní cena a náklady na odeslání předem, tedy bankovním převodem, považuje se kupní cena a náklady na odeslání za zaplacené v okamžiku, kdy je příslušná finanční částka připsána na bankovní účet prodávajícího. Pokud nejsou kupní cena a náklady na odeslání zaplaceny do 14 dnů ode dne, kdy byla uzavřena kupní smlouva, má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit.

Pokud jsou kupní cena a náklady na odeslání placeny při převzetí předmětu prodeje, je kupující povinen uhradit kupní cenu a náklady na odeslání v hotovosti dopravci zajišťujícímu přepravu předmětu prodeje pro kupujícího. Nezaplatí-li kupující kupní cenu a náklady na odeslání při převzetí předmětu prodeje, může prodávající nebo dopravce zajišťující přepravu předmětu prodeje pro kupujícího odmítnout předat předmět prodeje kupujícímu a prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. V tomto případě je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady na odeslání ve výši sjednané v kupní smlouvě, a to do 14 dnů ode dne, kdy mu nebyl předmět prodeje předán z důvodu nezaplacení kupní ceny nebo nákladů na odeslání.

5. DORUČENÍ

Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich ceny pro koncové zákazníky:

 • PPL dobírka: 139 Kč (vč. DPH)
 • PPL převodem z účtu: 99 Kč (vč. DPH)

Pro zásilky nad 1000 Kč (vč. DPH) jsou náklady na doručení pro maloobchod zdarma.

UPOZORNĚNÍ: Doručení zdarma při hodnotě balíku nad 1000 Kč se netýká velkoobchodních zákazníků. Těmto je počítána cena za doručení vždy podle váhy a rozměrů zásilky dle sazebníku PPL a DPD.

Přehled možných způsobů platby:

 • Dobírkou
 • Převodem z účtu
 • Hotově při osobním odběru

Dodací lhůta je do 3 pracovních dnů od předání zásilky přepravci. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoli závad neprodleně oznámit přepravci. Faktura a daňový doklad jsou pak přiloženy v označeném balíku.

6. DODACÍ PODMÍNKY

 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce, jako adresa pro doručení. Zásilky jsou odesílány prostřednictvím PPL, nebo je možné si je po dohodě vyzvednout osobně.
 • Objednávky na dobírku můžeme telefonicky ověřovat, jestliže není možné objednávku ověřit, upozorníme objednávajícího mailem. Pokud na tuto výzvu do dvou dnů nereaguje, je objednávka stornována a kupujícímu je zaslána mailem informace o stornu objednávky.
 • Většinu nabízeného zboží máme skladem.
 • Zboží expedujeme nejpozději do tří dnů od obdržení objednávky.
 • Při zvoleném způsobu platby předem na účet, expedujeme nejpozději následující pracovní den od připsání částky na náš účet.
 • V listopadu a prosinci si vyhrazujeme možnost expedice u plateb předem na účet do tří pracovních dnů.
 • Jestliže došlo při přepravě ke zjevnému poškození zboží dopravcem (např. poškozený obal …), je zákazník povinen takovou zásilku od přepravce nepřevzít a neprodleně informovat prodejce.
 • Jestliže došlo při přepravě k poškození obsahu zásilky, je zákazník povinen vyfotografovat balení, poškozený obsah a zaslat prodejci podklady k reklamaci.
 • Informujte nás o reklamaci telefonicky a pak i mailem nebo písemně.
 • Zboží zašlete jako doporučený balík na naši adresu.
 • Do zásilky uveďte důvod reklamace. Pokud jste prováděli nákup bez registrace, přiložte kopii daňového dokladu. Uveďte prosím také číslo Vašeho bankovního účtu pro případ vrácení ceny za zboží.
 • V žádném případě neposílejte zboží zpět na dobírku.
 • Prodávající splní svou povinnost dodat zboží kupujícímu v okamžiku, kdy zboží dopravce předá kupujícímu.
 • Doručované zboží je kupující povinen převzít na adrese jím uvedené. Pokud kupující řádně dodané zboží nepřevezme, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. V případě nepřevzetí zboží je toto považováno za porušení smluvních Obchodních podmínek kupujícím, a prodávající nenese za případně vzniklou škodu žádnou odpovědnost.
 • Prodávající může dodat zboží kupujícímu nejpozději do 14 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy a v případě, že je kupní cena placena bankovním převodem, pak ve stejné lhůtě, počítané ode dne, kdy úplná platba kupní ceny a nákladů na odeslání byla připsána na účet prodávajícího.
 • Kupující je při přebírání zboží od dopravce provádějícího přepravu zboží do místa určení povinnen zkontrolovat neporušenost obalu zboží s tím, že pokud při kontrole zjistí, že obal je porušen nebo zásilka obsahující zboží je jinak poškozena nebo zdeformována, nesmí zásilku obsahující zboží převzít a je povinen prodávajícího neprodleně informovat o důvodech, proč zboží nepřevzal. V případě převzetí takové zásilky je nutné s dopravcem sepsat protokol o poškození zásilky. Prodávající je oprávněn dodat kupujícímu náhradní plnění do 30 dnů ode dne, kdy bylo kupujícím oprávněně odmítnuto převzetí předmětu prodeje. V případě, že zásilka obsahující zboží nevykazuje žádné znaky vnějšího poškození nebo deformace, avšak po převzetí zásilky kontrolou předmětu prodeje kupující zjistí, že předmět prodeje je poškozen a toto poškození mohlo být způsobeno při přepravě zásilky, je kupující povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou pracovních dnů ode dne, kdy zásilku převzal, oznámit prodávajícímu, jinak odpovídá za škodu, která prodávajícímu vznikne v důsledku porušení této povinnosti. V takovém případě jsou nároky kupujícího řešeny v reklamačním řízení.
 • Prodávající si vyhrazuje právo dopravce změnit, či použít k dopravě vlastních prostředků.
 • V případě volby způsobu platby dobírkou je třeba připočítat poplatek za tuto službu.

7. REKLAMAČNÍ ŘÁD

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Obč.Z). Kupující je povinen provést kontrolu předmětu prodeje při převzetí a pokud to není možné, bez zbytečného odkladu po převzetí zboží.

Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:

 • Je-li vada na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny.
 • Jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím.
 • Vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti).
 • Je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením.
 • Vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávající (např. živelná událost).

Reklamace posílejte na adresu:

Petra Smetanová, Muškátová 896/4, 637 00 Brno - Jundrov. O zaslání nás informujte e-mailem na adrese info@cotton-shop.cz.

Balíček zašlete zpět pouze na podací lístek. Neposílejte zpět balíkem do ruky, s dodejkou nebo na dobírku.

V případě reklamace zboží Vám uhradíme poštovné, a to v celé jeho výši zaslané obvyklou nejlevnější formou.

Na základě podané reklamace bude zákazníkovi vydáno písemné potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. Dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

Reklamace musí být vyřízena včetně odstranění vad bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti pracovních dnů od uplatnění reklamace. Výjimku tvoří pouze stav, kdy bude zboží zasláno na odborné posouzení výrobci či jinému odbornému subjektu. V tomto případě je povinnost prodávajícího informovat o svém postupu kupujícího a kupující může s prodloužením reklamační lhůty souhlasit. Pokud se obě strany dohodnou na prodloužení reklamační lhůty, posouvá se zde doba na vyřízení reklamace na dobu dle dohody. Pokud kupující nesouhlasí s prodloužením lhůty, musí prodávající o reklamaci rozhodnout do 30-ti pracovních dnů, i když ještě nemá k dispozici odborné posouzení.

8. JAKOST PŘI PŘEVZETÍ

Prodávající prohlašuje, že zboží předá kupujícímu v souladu s ustanovením § 2161 občanského zákoníku, tedy:

 • Zboží má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.
 • Zboží se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá.
 • Zboží je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.
 • Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nesjedná nápravu v přiměřené době nebo že by sjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

9. Odpovědnost prodávajícího za vadu, která je podstatným a nepodstatným porušením smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

 • na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží
 • na odstranění vady opravou
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny
 • nebo odstoupit od smlouvy v případech, stanoví-li to zákon (Obč.z).

Kupující sdělí prodávajícímu jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Právo na dodání nové bezvadné věci, výměnu součásti, slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy má kupující bez ohledu na charakter vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

K reklamaci je třeba doložit doklad osvědčující datum a místo převzetí předmětu prodeje, samotný předmět prodeje, a označit reklamovanou vadu předmětu prodeje. Nedoložením dokladu osvědčujícího datum a místo převzetí předmětu prodeje se kupující vystavuje riziku neprokázání včasnosti reklamace a oprávněnosti jeho nároku.

Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo z odpovědnosti za vady uplatnil a po vyřízení reklamace též potvrzení o způsobu řešení reklamace, a o době reklamačního řízení; vše ve většině případů elektronickou poštou na adresu sdělenou kupujícím.

Odpovědnost prodávajícího za vady, které jsou podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy, se použije na vady zboží vzniklé v době 24 měsíců od převzetí, a to pro vady, u kterých se neuplatní odpovědnost za jakost při převzetí (2. jakost).

Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, který je podnikatelem, především pak nároky kupujícího z vad předmětu prodeje, upravuje ustanovení § 2099 a násl. Obč.Z.

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (např. Internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 Obč.Z právo bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být odesláno prodávajícímu nejpozději poslední den 14-ti denní lhůty. Dle § 1837 písm.d) Obč.Z. právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá mimo jiné v případě dodávky zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. kalhotky).

Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží je povinnen prokázat uzavření smlouvy s prodávajícím. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit vůči spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinnen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být spotřebiteli vrácena, může prodávající započíst také své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně poštou, prostřednictvím e-mailu, nebo do datové schránky prodávajícího. V odstoupení spotřebitel uvede mj. číslo, pod kterým byla kupní smlouva v internetovém obchodě evidována, datum nákupu.

Odstoupí-li spotřebitel oprávněně od kupní smlouvy, je prodávající povinnen vrátit mu kupní cenu zboží. Kupní cena bude spotřebiteli poukázána na účet jím uvedený v odstoupení, jinak na účet, ze kterého byla platba přijata. Prodávající spotřebiteli zaplacené finanční částky vrátí nejpozději do 14 dnů od odstoupení. Prodávající však není povinnen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel předmět prodeje předá, nebo prokáže, že jej prodávajícímu odeslal.

Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy neoprávněně a zašle přesto zboží prodávajícímu, nebude zboží přijato, případně bude na náklady spotřebitele zasláno zpět.

Veškeré náklady související s vrácením předmětu prodeje prodávajícímu nese spotřebitel. Přijetí zásilky na účet prodávajícího je prodávající oprávněn odmítnout.

Poznámky:

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro vrácení zboží se počítá od soboty včetně). Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den.

Odstoupení od smlouvy musí být odesláno do 14 dnů od doručení zboží. Odstoupení je vhodné provést před expedicí zboží. Pokud zákazník odstoupí po expedici a zboží nepřevezme, je povinnen uhradit prodávajícímu skutečně vynaložené náklady. To znamená, že pokud zboží pošleme a Vy ho nepřevezmete, budete nám muset uhradit náklady na poslání, příp. zabalení. Další možností je zboží převzít a zaslat zpět prodávajícímu. V takovém případě Vám bude vrácena částka za zboží a za přepravu námi účtovanou nejpozději do 14-ti dnů od doručení odstoupení od smlouvy.

V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť obchodní zákoník tuto možnost neuvádí.

Zboží můžete vrátit na adresu:

Petr Smetanová, Muškátová 896/4, 637 00 Brno - Jundrov. Vracené zboží, prosíme, dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Prosíme, uveďte zboží pokud možno do původního stavu a pošlete jej v původním obalu. Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy. Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího. 
V obou případech přiložte vyplněný formulář:

Odstoupení spotřebitele od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží

Kupující spotřebitel:

Jméno:.........................................

Adresa:........................................

Telefon:........................................

E-mail:.........................................

Prodávající: Petra Smetanová , Muškátová 896/4, Brno – Jundrov 637 00

Číslo prodejního dokladu:...................................

Číslo objednávky: .............................................

Datum prodeje: .................................................

Označení vráceného zboží: ................................

Důvod vrácení zboží: Zboží je nefunkční, Zboží mi nevyhovuje, Zboží neodpovídá popisu v tomto bodě, Jiný důvod ........................

Kupní cena má být vrácena:

bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo: .......................................................................

Poznámka: ......................................................

Datum a podpis kupujícího spotřebitele

Jaké dokumenty přiložit?

Ke vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit kopii dokumentu, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku. Nejlepší možností je zaslaní vyplněného odstoupení spotřebitele od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží a nákupního dokladu.

11. BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel e-shopu jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů“) o tom, že:


1. Osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správci odevzdány při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z vadného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění kupní smlouvy založené objednávkou Subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.

2. Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.

3. Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.

4. Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

5. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvolenému Subjektem údajů, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

6. Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

12. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s internetovým obchodem prodávajícího se řídí právním řádem České republiky a to bez ohledu na to odkud byl přístup na Internetový obchod realizován. Případné spory vyplývající ze vztahů mezi prodávajícím a kupujícím v souvislosti s internetovým obchodem budou řešeny věcně příslušnými soudy České republiky v místě sídla prodávajícího. V případě, že z kupní smlouvy - popřípadě ze zákona - vyplývá povinnost jedné smluvní strany oznámit nebo sdělit určitou skutečnost druhé smluvní straně, pak je toto oznámení či sdělení možné provést též telefonicky, faxem nebo elektronicky datovou zprávou. Takové oznámení nebo sdělení se považuje za doručené v okamžiku, kdy dojde do sféry adresáta a adresát má objektivně možnost se s oznámením nebo sdělením seznámit. Poštovní zásilka se za podmínky, že nebyla doručena přímo adresátovi, považuje za doručenou desátým dnem ode dne, kdy byla uložena na poště příslušné pro doručování zásilek prodávajícímu, nebo dnem, kdy bylo její převzetí odmítnuto. V případě, že z kupní smlouvy - popřípadě ze zákona - vyplývá povinnost jedné smluvní strany oznámit nebo sdělit určitou skutečnost druhé smluvní straně, pak je toto oznámení či sdělení možné provést též telefonicky, faxem nebo elektronicky datovou zprávou. Takové oznámení nebo sdělení se považuje za doručené v okamžiku, kdy dojde do sféry adresáta a adresát má objektivně možnost se s oznámením nebo sdělením seznámit. Poštovní zásilka se za podmínky, že nebyla doručena přímo adresátovi, považuje za doručenou desátým dnem ode dne, kdy byla uložena na poště příslušné pro doručování zásilek prodávajícímu, nebo dnem, kdy bylo její převzetí odmítnuto.

Případné spory lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené  ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, doporučujeme Kupujícímu nejdříve využít kontakt na Prodávajícího pro vyřešení nastalé situace.

Prodávající zajišťuje archivaci znění kupní smlouvy včetně Obchodních podmínek a to v elektronické podobě po dobu čtyř let ode dne uzavření kupní smlouvy. Na základě písemné žádosti kupujícího poskytne prodávající kupujícímu v rámci uvedené lhůty znění kupní smlouvy včetně Obchodních podmínek. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takového neplatného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

 

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2014 a platí do odvolání. Prodávající je oprávněn znění Obchodních podmínek včetně výše nákladů na odeslání jednostranně měnit či doplňovat bez předchozího upozornění. Prodávající informuje kupujícího o změně Obchodních podmínek vždy na adrese http://www.cotton-shop.cz, kde je také aktuální znění uveřejněno, aby se kupující mohl s ním bez obtíží seznámit. Každé nové znění Obchodních podmínek nabývá účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na adrese http://www.cotton-shop.cz.